Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

G125

Lägenhet424 724:-2019-05-01
(2019-04-01)
Behandlas/Ej sökbar

C16

Lägenhet204 392:-2019-04-01Uthyrd

A86

Korridorrum203 778:-2019-05-01Behandlas/Ej sökbar

E25

Korridorrum223 784:-2019-04-01
(2019-02-01)
Behandlas/Ej sökbar

*

*

*

*

*

*

*