Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year.

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

G113

Lägenhet646 453:-2018-09-012018-04-29

G524

Lägenhet32,54 651:-2018-08-012018-04-29

C55

Lägenhet204 392:-2018-08-01Uthyrd

A02

Korridorrum203 778:-2018-08-012018-04-29

A03

Korridorrum203 778:-2018-08-012018-04-29

A05

Korridorrum203 778:-2018-08-012018-04-29

A58

Korridorrum203 778:-2018-08-012018-04-29

E05

Korridorrum223 784:-2018-08-012018-04-29

E31

Korridorrum223 784:-2018-08-012018-04-29

E42

Korridorrum223 784:-2018-08-012018-04-29

A46

Korridorrum
djurfri korridor
203 778:-2018-08-01Behandlas

*

*

*

*

*

*

*