Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

G421

Lägenhet424 724:-2018-09-01Uthyrd

G424

Lägenhet32,54 651:-2018-09-01Behandlas

E35

Korridorrum203 784:-2018-10-01Uthyrd

E36

Korridorrum203 784:-2018-09-01Uthyrd

E58

Korridorrum203 784:-2018-09-01
(2018-08-01)
Behandlas

E86

Korridorrum
djurfri korridor
203 784:-2018-09-01
(2018-08-01)
Behandlas

*

*

*

*

*

*

*