Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Vanliga frågor

Hur länge måste jag stå i kö för att få en bostad?

Kötiden varierar över året och från år till år. Hösten 2017 var kötiden ca 1 år för ett korridorrum, för en lägenhet får man räkna med minst 2år i kö. Kontakta SUSbo för närmare information.

Vad krävs för att få bo på Gälbo och Kronåsen?

Du ska vara studerande vid SLU och uppnå minst 15 poäng/termin. Du ska också vara medlem i en SLUSS-ansluten kår. SUSbo gör löpande studiekontroller och kontroller av kårmedlemskap.

Hur betalar jag hyran?

Hyran betalas i förskott, ex. hyran för december betalas före den sista november. Hyresavin kommer till din e-postadress. Det går även bra att betala hyran utan avi, det är bara att ange ditt objektsnummer och adress.Tänk på att det är din skyldighet som hyresgäst att betala hyran i tid oavsett erhållen hyresavi.
Betalning sker till BG:455-5827

*

*

*

*