Bo hos oss

Andrahandsuthyrning

De boende har rätt att ansöka om andrahandsuthyrning. Ansökan om uthyrning upp till 6 månader behandlas av Stiftelsens förvaltningsassistent som även beslutar i ärendet. Vid önskemål om en längre tids uthyrning går ärendet vidare till VD. Godkända anledningar till att hyra ut i andrahand är t ex studier på annan ort eller studieuppehåll. Den som hyr i andrahand ska också vara studerande kårmedlem vid SLU. Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning finns att hämta HÄR. Blanketten lämnas eller skickas till: SUSbo, Gälbovägen 66, 756 51 Uppsala.

 

Sopsortering

På SUSbo sopsorterar vi. I våra miljörum sorterar vi brännbart, komposterbart, plast, kartonger, elektronik, batterier mm. För mer information se Uppsalavatten.se

 

Grovsopor

På området finns containrar för lite större sopor. Slå sönder möbler och dylikt så att de tar så liten plats som möjligt. Sängar och större möbler får inte slängas här utan får lämnas på någon Återvinningscentral.

 

Borådet

Finns det ingen att prata med när SUSbo inte lyssnar? Har du klagomål på servicen eller tycker du att hyran är för hög? Har du en idé som du vill dela med dig till de andra hyresgästerna? Vill du vara med och påverka din boendemiljö? Tag kontakt med din lokala hyresgästförening, Borådet Ultuna på boradet@susbo.se. Vi är alltid intresserade av personer som vill vara med och jobba i föreningen, hör av dig! Mvh Borådet

 

Dispens

Hyresgäster medges normalt dispens från studiekravet för:
Föräldraledighet – max 12 månader
Studieuppehåll – max 12 månader
Sjukskrivning – max 24 månader

 

Förskolan Vintergatan

SUSbo äger en förskola som är vackert belägen inom bostadsområdet. Förskolan som har 4 st avdelningar och ett fint tillagningskök hyrs och drivs av Uppsala Kommun. Tilldelning av platser sker via kommunen som kontaktas via telefon 018-727 000.

 

Grillarna

Använd gärna de grillar som står utställda på området men grilla bara med grillkol. Använder du ved kan värmen spräcka grillen.

 

Hunddusch

I anslutning till tvättstugan i kontorshuset på Gälbovägen 66 finns en dusch för våra hyresgästers hundar.

 

Inflytt

Brytpunkten inflytt/utflytt sker den första vardagen i månaden kl 12.00.
För folkbokföring se www.skatteverket.se/studentflytt

 

Internet/Bredband

Bredband 100/100 Mbit/s finns i alla våra bostäder och ingår i hyran med 1200kr/år. Vår leverantör är A3. Kundtjänst eller 0770-250 550 eller fasupport@allteleprivat.se. Ange namn, adress, lägenhetsnummer (står på bostadskontraktet 4 siffror), telefonnummer samt felbeskrivning. måndag-fredag 08.00-20.00, lördag-söndag 10.00-14.00.

 

Kårmedlemskap

Lägenheten/rummet hyrs ut som tillfällig genomgångsbostad till studenter som bedriver aktiva studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet och därtill är medlemmar i en SLUSS-ansluten kår. Kårmedlemskap kontrolleras en gång per termin.
www.ultunastudentkar.se www.vmf.se

 

Parkering/Förråd

Önskar du hyra en parkeringsplats eller förråd kontaktar du expeditionen, info@susbo.se, för att ställa dig i kö. När du blivit erbjuden en p-plats eller ett förråd raderas du från kön, detsamma gäller om du flyttar innan du fått ett erbjudande. Förråden är belägna i källaren på hus A. Parkeringsplatsen och förrådet betalas månadsvis. Det råder parkeringsförbud på hela området. Avarn security sköter parkerings övervakningen och patrullerar i området regelbundet. Du når Avarn security på 010-22 22 441

Parkeringsplats utan elstolpe kostar 1320 kronor/år

Parkeringsplats med elstolpe kostar 2040 kronor/år, elen är påslagen mellan november-mars

Förråd kostar 350 kronor/år

 

Studiekontroll

För att hyra en studentbostad krävs att du tar minst 15hp per termin vid SLU och är medlem i någon SLUSS-ansluten studentkår. Vi gör löpande studiekontroll på våra hyresgäster. En studiekontroll innebär att vi kontrollerar om du tagit 15 hp föregående termin. Har du kontrakt på en lägenhet omfattas bara kontraktsinnehavaren av kontrollen.

 

Kontroll av poäng

Studiekontrollerna sker digitalt med hjälp av kårens medlemsregister och i specialfall kommer vi efterfråga att du som boende redovisar studieresultat. Du ska uppnå 15 poäng per termin.

 

Doktorandstudier

Studiekravet för doktorander innebär att man bedriver doktorandstudier till en aktivitetsgrad om minst 50% och styrks av intyg från handledare.

 

Ansökan om dispens

Om du inte tagit 15hp under den termin vi efterfrågar kan du ansöka skriftligen om dispens från studiekravet. De intyg som du bifogar måste innehålla ditt namn, personnummer och det skall avse tidsperioden som vi efterfrågar. Du kan ansöka om dispens om du studerat utomlands, om du avbrutit pågående utbildning för att läsa annat ämne eller har andra giltiga skäl.

 

Trivsel och regler

Campusområdet är Sveriges hundtätaste studentområde. Vi ber därför alla hyresgäster med hund att ta hänsyn till de andra boende och djur i området. Speciellt hänsynstagande är till exempel:

 

Att inte lämna skällande hundar i lägenheten, som stör övriga boende i deras studier.

 

Att inte låta hunden springa fram till människor eller djur på området, ha alltid hunden kopplad.

 

På vardagar ska det vara tyst mellan 22.00-07.00 och på helger 24.00-08.00.

 

TV-kanalutbud

Följande kanaler är för nuvarande tillgängliga mot erläggande av TV-licens:
SVT 1
SVT 2
SVT 24
Kunskapskanalen/SVT B
TV 4
TV 6

 

Till Sappa 0774-444 744 vänder du dej om du vill utöka ditt TV-utbud (mot avgift) eller göra en felanmälan.

 

Tvättstugan

– Hundar får ej vistas i tvättstugan.
– Tvättstugan ska städas efter varje tvättid.
– Respektera tvättiden

 

Råd om städning när du ska flytta

När du lämnar din bostad ska den vara noggrant städad och i vårdat skick. Alla förråd och övriga utrymmen som du nyttjat ska vara tömda på personliga tillhörigheter och städade. Om du inte städar själv måste du på annat sätt se till att det blir utfört. Om vi inte godkänner städningen vid besiktning kommer vi bli tvungna att debitera dig hela kostnaden för den städning som vi måste göra. Checklistan hjälper dig att uppfylla de krav vi har på avflyttningsstädningen. Du som bor i rum ska även städa övriga skåp etc. som du utnyttjat i t ex kök. Om du rengör och återställer enligt checklistan kan du vara ganska säker på att vi godkänner ditt arbete. Om du har mindre möbler som ska kastas, slå söder dem och lägg i containern. Ställ aldrig möbler eller annat bredvid containern eller i soprummen. Du vet väl att du kan utnyttja RUT-avdraget för flyttstädning. I Uppsala finns det många bra städfirmor. Glöm inte att anmäla till Skatteverket att du flyttar, se www.skatteverket.se/studentflytt

 

Besiktning

I anslutning till att du flyttar kommer din bostad att besiktigas. Det innebär att vi kontrollerar bostadens skick vad det gäller inredning, inventarier och städning. Tillhörande utrymmen såsom källarförråd och/eller balkong ska vara tömda och städade vid besiktning. Har du gjort stora hål, för att t ex sätta upp en hylla, så måste du spackla, slipa och måla över dessa. Material finns att få på expeditionen. Meddela några dagar innan att du tänker göra det så att vi kan beställa hem material. Du måste själv beställa tid för besiktning på expeditionen. Vi ser gärna att ni är närvarande vid besiktningen.

 

Nycklar

Alla nycklar som tillhör bostaden ska återlämnas till SUSbos kontor. Tänk på att du/ni blir återbetalningsskyldig för borttappade eller på annat sätt saknade nycklar som kvitterats ut.

 

Skadedjur

Skadeinsekter är inte ovanliga. Om du upptäcker några skadeinsekter eller skadedjur i din lägenhet eller fastigheten är det din skyldighet att omedelbart boka tid för sanering med Anticimex. De nås på 018-490 39 00 kundnummer 602595. Det medför ingen extra kostnad för dig som hyresgäst.